Påmelding

Meld deg inn via Min idrett
og bli med i vårt team ! 

 Sandnes Skøyteklubb

Publisert: 04.12.2013

Sandnes Skøyteklubb ble etablert 19. mars 1990. Klubben sprang ut av den tidligere skøytegruppa i Sandved IL som ble etablert i 1980. Bakgrunnen for etableringen av Sandnes Skøyteklubb var at flere av løperne i skøytegruppa i Sandved IL ønsket å satse mer seriøst på skøyter. Dette harmonerte ikke med idrettsprofilen i Sandved IL. For å få til denne satsingen ble Sandnes Skøyteklubb etablert.

De 4-5 siste årene før Sørmarka Arena sto ferdig var mye av klubbens aktivitet rettet inn mot rekrutterings- og oppretholdelsesarbeid i Sandnes delen av det skøytemiljøet som eksisterte omkring den tidligere interkommunale utendørs kunstisbanen i Sørmarka (i Stavanger). I dette skøytemiljøet har det i mange år vært Stavanger Skøyteklubb og Sandnes Skøyteklubb som har vært og er de toneangivende klubbene.

Da klubben ble 20 år i 2010 startet en ny sportslig epoke på ny innendørs hjemmebane i den interkommunale hallen Sørmarka Arena.


Stavanger Skøyteklubb

Publisert: 04.12.2013

Klubben ble stiftet 3. april 1963.

I anledning 50års-jubileet 3.april 2012 presenterte Jostein Aspelund et utvalg avisutklipp fra sin private samling:


Stavanger SK avisutklipp.pdf